Obiad drawski - 30 wrzesień 1994

Obiad drawski - 30 wrzesień 1994
Like
0
1,879
0
Like
0
1,879
0
This mind map was made with MindManager

Share this mind map

Link:
MindManager Map added Wed, Jul 18, 2018
via web

Obiad drawski - 30 wrzesień 1994

źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obiad_drawski
Created using: MindManager
Located in: Library > Education > History
Copyright & licencing: No Rights Reserved.
To the extent possible under law, the owner of this work has waived all copyright and related or neighboring rights to it.
Tags: Obiad drawski intro W zajęciach brała udział generalicja WP z gen. Tadeuszem Wileckim na czele Minister Obrony Narodowej wtedy już emerytowany admirał Piotr Kołodziejczyk. Pod pretekstem wizytowania wojska przyjechał do Drawska prezydent Lech Wałęsa[2]. Podczas zajęć Wałęsa skrytykował całe cywilne kierownictwo MON oraz sejmową komisję obrony narodowej. Wypowiedź ta poprzedzona była obiadem w wojskowym ośrodku wypoczynkowym w pałacu Brockhausenów w Karwicach nad jeziorem Lubie[3][4] w którym udział wzięli Podczas obiadu prezydent poprosił generałów o szczere wypowiedzi o sytuacji w wojsku. Generałowie jednoznacznie obwiniali za złą ich zdaniem sytuację w armii cywilne kierownictwo MON a szczególnie ministra Kołodziejczyka. Prezydent poparł wojskowych a gen. Wilecki zaproponował aby sprawę rozstrzygnąć na miejscu. Wałęsa zarządził głosowanie kto jest za ministrem a kto przeciw. Tylko dwóch generałów wstrzymało się od głosu pozostali byli przeciwko ministrowi[5]. Na forum sejmowej Komisji Obrony Narodowej 12 października 1994 minister Piotr Kołodziejczyk oskarżył prezydenta Lecha Wałęsę i szefa sztabu gen. Tadeusza Wileckiego o próbę pozakonstytucyjnego odwołania ze stanowiska podczas obiadu drawskiego[6]. Pod naciskiem prezydenta i wbrew opinii Komisji Obrony Narodowej 12 listopada 1994 premier Waldemar Pawlak podjął zaskakującą decyzję odwołania ministra Kołodziejczyka[6] Według tygodnika Przegląd: Wilecki z Malejczykiem należeli do najważniejszych kucharzy przygotowujących słynny «obiad drawski». Byli w tę aferę zanurzeni po epolety. Byli najbliższymi stronnikami Wałęsy prącego do pełni władzy w Polsce. Jeden z najważniejszych celów na tej drodze stanowiło wyjęcie spod władzy i kontroli ministra obrony narodowej – wówczas Piotra Kołodziejczyka – Wojskowych Służb Informacyjnych i podporządkowanie ich szefowi Sztabu Generalnego[2] Same WSI do tego stopnia kontrolowały działania wysokich przedst

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

To open this mind map, you'll need MindManager or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

tab_Notes

Another free MindManager History Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more MindManager templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Upcoming Webinars:

Build a Personal Organiser Dashboard with XMind
Build a Personal Organiser Dashboard with XMind
Join this PRO software session with Biggerplate Founder Liam Hughes to learn a step by step approach…
Speaker: Liam Hughes
Date: 03 June 2020
Accessible Learning with Mind Maps
Accessible Learning with Mind Maps
Traditional teaching/learning tools and methods do not suit all learners in the same way. For studen…
Speaker: Deirdre Madden
Date: 09 June 2020

Online Learning with Biggerplate:

MindManager PRO Tutorials
MindManager PRO Tutorials
Get more from MindManager with our PRO tutorials!
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2020 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.