Uniwersytet Medyczny - Wrocław - Projekty badawcze krajowe

Uniwersytet Medyczny - Wrocław - Projekty badawcze krajowe
1,505
5
1,505
5
This mind map was made with MindManager
Visit Website added Wed, Nov 14, 2018
via web

Uniwersytet Medyczny - Wrocław - Projekty badawcze krajowe

źrodło:
http://www.psych.umed.wroc.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/projekty-badawcze/krajowe
Created using: Visit Website
Category: Library > Parent > Child
Copyright & licencing: ©2018 . All Rights Reserved.
Tags: Uniwersytet Medyczny Wrocław Projekty badawcze krajowe Grant MNiSW nr DI2016012046 "Diamentowy grant" Polimorfizm CYP 2D6 i CYP 1A2 a skuteczność i tolerancja duloksetyny w leczeniu depresji Grant NCN nr 2016/21/B/HS6/03210 Interakcja pomiędzy traumą osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji osób w wieku 18-35 lat. Badanie prospektywne. Grant badawczy NCN nr 2015/17/B/NZ7-02963 (nr wewn. OPUS.E220.16.001) Ukryte niedokrwienie mózgu jako wczesny marker rozwoju otępienia - ocena retro- i prospektywna w badaniu kohortowym populacji Polski (PURE Mind) Projekt badawczy NCN nr 2015/17/N/NZ5/00148 (nr wewn. PREL.C230.16.002) Zespół Pradera-Williego jako neurorozwojowy model badań koncepcji immunologiczno-zapalnej zaburzeń psychotycznych Grant FNP program INTER (nr wewn. Gr-7/FNP/2015) Projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał Ludzki (zwany dalej PO KL) Działanie 4.2 "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym" lnterakcja między procesami niejawnego i jawnego przetwarzania informacji w zaburzeniach psychotycznych: badanie z uwzględnieniem danych genetycznych behawioralnych i neuropsychologicznych z wykorzystaniem matematycznych modeli obliczeniowych oraz sztucznych sieci neuronowych Projekt badawczy NCN nr 2013/11/D/HS6/04619 (nr wewn. GR-810/NCN/2014) Znaczenie instrukcji w uczeniu się na podstawie wzmocnień w schizofrenii: badanie wykorzystujące dane genetyczne behawioralne oraz modele matematyczne i sztuczne sieci neuronowe" mindmapping mindmap knowledge map Mindjet MindManager communication design software IT Wojciech Korsak neurology schizofrenia neurology neuroscience World Europe EU Poland Polska Breslau visual management KM granty

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

Share this mind map

Link:

To open this mind map, you`ll need Visit Website or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

Notes

Another free MindManager Science Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more MindManager templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Sign up FREE

Register FREE to download this map.

Already registered? Login.

Biggerplate logo

Go Further with Mind Mapping: Upgrade to Biggerplate PRO!

Exclusive webinars & events
100+ webinar replays
Exclusive software discounts
Image library access
Create unlimited Collections
View Details

Upcoming Webinars:

Goal Setting Foundations: The Rearview Review
Goal Setting Foundations: The Rearview Review
Setting goals for a new year can be exciting and energising, but often we jump into goal setting wit…
Speaker: Liam Hughes
Date 09 December 2021
Dreams, Goals, Commitments: Mind Maps for Aligned & Actionable Goals
Dreams, Goals, Commitments: Mind Maps for Aligned & Actionable Goals
Do you feel like the goals you set often don’t align with your true personal and professional aspira…
Speaker: Hilary Grosskopf
Date 09 December 2021
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2021 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.