Search results (1,177)

Những điều cần biết về One to One
trungkal 03 September 2014
898
6
1
100% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
970
8
0
82% match
iMindMap Map
Vietnammese & English
kalendar 17 September 2014
914
6
0
75% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
985
6
0
69% match
iMindMap Map
Chúng tôi sử dụng Sơ đồ Tư duy để phác họa và biến ý tưởng phát triển iMind Group dần dần trở thành hiện thực. iMin…
imindgroup 19 August 2013
7529
7
1
61% match
iMindMap Map
mindmap giúp ta khắc phục và rèn luyện cơ thể
quachtinh08 02 January 2015
893
6
1
60% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
1151
12
0
58% match
iMindMap Map
Vienamese
kalendar 17 September 2014
859
4
0
49% match
iMindMap Map
The Core Socialist Values is a set of new official interpretations of Chinese socialism promoted at the 18th National Congress of the Communist Party …
kala 03 October 2018
583
3
1
48% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
1238
6
0
46% match
iMindMap Map
Chúng tôi phát triển iMind Group dựa trên 5 yếu tố tạo nên thành công đó là: TƯ DUY - SÁNG TẠO - ĐAM…
imindgroup 19 August 2013
6580
6
2
43% match
iMindMap Map
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ SẮP XẾP THEO NHÓM SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Phiên bản 11-2019 (Bản tiếng Việt chính thức ban h&…
kalendar 04 September 2019
135
0
0
43% match
iMindMap Map

Upcoming Webinars:

Client Discovery with Mind Maps
Client Discovery with Mind Maps
In this webinar Russ will share how he uses mind maps to facilitate deep, exploratory client discove…
Speaker: Russ Thornton
Date: 26 May 2020
Build a Personal Organiser Dashboard with XMind
Build a Personal Organiser Dashboard with XMind
Join this PRO software session with Biggerplate Founder Liam Hughes to learn a step by step approach…
Speaker: Liam Hughes
Date: 03 June 2020
Copyright 2008 - 2020 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.