Search results (1,567)

Những điều cần biết về One to One
trungkal 03 September 2014
898
6
1
100% match
iMindMap Map
5 Nguyên tắc thép - 15 Thuật bán hàng thành công
damtaicap 09 August 2018
605
4
1
78% match
iMindMap Map
bàn về chính sách đối ngoại của VN, nguồn từ bài 15 GDCD 11
anhhoangcotam 13 April 2020
31
0
0
75% match
XMind Map
The Core Socialist Values is a set of new official interpretations of Chinese socialism promoted at the 18th National Congress of the Communist Party …
kala 03 October 2018
583
3
1
61% match
iMindMap Map
luật trác nhiệm bồi thường nhà nước
thanhpro4420 10 November 2012
1997
3
1
57% match
MindManager Map
Vienamese
kalendar 17 September 2014
859
4
0
54% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
985
6
0
54% match
iMindMap Map
10 đặc điểm của networker
kalendar 06 July 2015
777
2
1
53% match
iMindMap Map
mindmap giúp ta khắc phục và rèn luyện cơ thể
quachtinh08 02 January 2015
893
6
1
49% match
iMindMap Map
Chúng tôi sử dụng Sơ đồ Tư duy để phác họa và biến ý tưởng phát triển iMind Group dần dần trở thành hiện thực. iMin…
imindgroup 19 August 2013
7529
7
1
48% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
970
8
0
43% match
iMindMap Map
valuble mind map
qadiri 06 November 2015
945
4
0
42% match
iMindMap Map

Upcoming Webinars:

Client Discovery with Mind Maps
Client Discovery with Mind Maps
In this webinar Russ will share how he uses mind maps to facilitate deep, exploratory client discove…
Speaker: Russ Thornton
Date: 26 May 2020
Build a Personal Organiser Dashboard with XMind
Build a Personal Organiser Dashboard with XMind
Join this PRO software session with Biggerplate Founder Liam Hughes to learn a step by step approach…
Speaker: Liam Hughes
Date: 03 June 2020
Copyright 2008 - 2020 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.