Search results (714)

Những điều cần biết về One to One
trungkal 03 September 2014
898
6
1
100% match
iMindMap Map
Vietnammese & English
kalendar 17 September 2014
914
6
0
55% match
iMindMap Map
Chúng tôi sử dụng Sơ đồ Tư duy để phác họa và biến ý tưởng phát triển iMind Group dần dần trở thành hiện thực. iMin…
imindgroup 19 August 2013
7529
7
1
49% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
985
6
0
43% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
969
8
0
40% match
iMindMap Map
mọi nội dung đúc kết, tóm lược từ chương 10 cuốn " cuốn đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim" kết hợp kinh nghiệm t…
anhhoangcotam 21 April 2020
16
0
0
37% match
XMind Map
Vienamese
kalendar 17 September 2014
859
4
0
36% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
1238
6
0
35% match
iMindMap Map
Chúng tôi phát triển iMind Group dựa trên 5 yếu tố tạo nên thành công đó là: TƯ DUY - SÁNG TẠO - ĐAM…
imindgroup 19 August 2013
6580
6
2
34% match
iMindMap Map
5 Nguyên tắc thép - 15 Thuật bán hàng thành công
damtaicap 09 August 2018
605
4
1
30% match
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
1151
12
0
30% match
iMindMap Map
"Bất cứ điều gì có thể tưởng tượng được và tin tưởng được, con người đều có thể làm được" - Napoleon Hill
imindgroup 19 August 2013
5841
21
2
30% match
iMindMap Map

Upcoming Webinars:

Client Discovery with Mind Maps
Client Discovery with Mind Maps
In this webinar Russ will share how he uses mind maps to facilitate deep, exploratory client discove…
Speaker: Russ Thornton
Date: 26 May 2020
Build a Personal Organiser Dashboard with XMind
Build a Personal Organiser Dashboard with XMind
Join this PRO software session with Biggerplate Founder Liam Hughes to learn a step by step approach…
Speaker: Liam Hughes
Date: 03 June 2020
Copyright 2008 - 2020 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.