iMindGroup

iMindGroup

Basic member

iMindGroup's mind maps (6)

Mind Maps

"Hãy hữu hình hóa những điều bạn muốn. Hãy nhìn, cảm nhận và tin tưởng vào điều đó. Hãy lập kế hoạ…
imindgroup 19 August 2013
7692
59
5
iMindMap Map
"Bất cứ điều gì có thể tưởng tượng được và tin tưởng được, con người đều có thể làm được" - Napoleon Hill
imindgroup 19 August 2013
6622
24
2
iMindMap Map
Sản phẩm và dịch vụ: - iMindmap software - Sách Mind map - Chương trình Gia sư Mindmap ...
imindgroup 19 August 2013
7859
11
1
iMindMap Map
Chúng tôi sử dụng Sơ đồ Tư duy để phác họa và biến ý tưởng phát triển iMind Group dần dần trở thành hiện thực. iMin…
imindgroup 19 August 2013
8549
8
1
iMindMap Map
Sứ mệnh: Mang tới một phương pháp học tập & làm việc tuyệt vời đến Việt Nam Tầm nhìn: iMind Group sẽ trở thành tổ chức chuy&#…
imindgroup 19 August 2013
7378
7
1
iMindMap Map
Chúng tôi phát triển iMind Group dựa trên 5 yếu tố tạo nên thành công đó là: TƯ DUY - SÁNG TẠO - ĐAM…
imindgroup 19 August 2013
7284
9
2
iMindMap Map

iMindGroup's Mind Mapping Tutorial Videos

There are no tutorial videos available from this user.

About iMindGroup

"iMind Group
www.imindworld.com
info@imindworld.com"

Member since: 09 August 2013
Basic member
Has contributed 6 mind maps to biggerplate so far

Favourite mind mapping software: iMindMap

Links

Collections

No Collections Found
Create unlimited Collections with Biggerplate PRO.

Favourites

No Favourite Mind Maps Found
No Favourite Webinars Found
Copyright 2008 - 2021 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.