Kalendar

Kalendar

Basic member

Kalendar's mind maps (14)

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ SẮP XẾP THEO NHÓM SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Phiên bản 11-2019 (Bản tiếng Việt chính thức ban h&…
kalendar 04 September 2019
27
0
0
iMindMap Map
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ SẮP XẾP THEO NHÓM SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Phiên bản 11-2019 (Bản tiếng Việt chính thức ban h&…
kalendar 04 September 2019
34
0
0
iMindMap Map
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ SẮP XẾP THEO NHÓM SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Phiên bản 11-2019 (Bản tiếng Việt chính thức ban h&…
kalendar 04 September 2019
35
0
0
iMindMap Map
CUSTOMER SEGMENTS Who are our most important customers? Who are our users? Who’s influencing them? Who decides? Which are the customers’…
kalendar 14 January 2019
329
15
0
iMindMap Map
Phân biệt Thương hiệu và Nhãn hiệu BRAND & TRADEMARK
kalendar 14 January 2019
188
1
0
iMindMap Map
5S, sale, smile, speed, sincere, smart, sureness
kalendar 20 June 2017
867
9
0
iMindMap Map
5S, sale, seek, share, serve, satisify
kalendar 20 June 2017
858
14
1
iMindMap Map
10 đặc điểm của networker
kalendar 06 July 2015
724
2
1
iMindMap Map
Vienamese
kalendar 17 September 2014
802
4
0
iMindMap Map
Vietnammese & English
kalendar 17 September 2014
850
5
0
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
884
5
0
iMindMap Map
Vietnamese & English
kalendar 17 September 2014
1111
5
0
iMindMap Map

Kalendar's Mind Mapping Tutorial Videos

There are no tutorial videos available from this user.

About Kalendar

""

Member since: 18 January 2014
Basic member
Has contributed 14 mind maps to biggerplate so far

Links

Copyright 2008 - 2019 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.