Latest Mind Maps 

NEW
Mapa myśli o mapach myśli. Skąd się wzięły? Co leży u podstaw tej techniki? Jakie są najważniejsze zasady? Gdzie można je zastosować?
wojtek 23 March 2020
18
0
0
iMindMap Map
NEW
Ik doe veel verschillende activiteiten in het (basis)onderwijs. Ik zette ze in een mindmap.
peterter 23 March 2020
111
0
0
iMindMap Map
NEW
How to be creative? A formula can be the answer. Source: Dutch book. You + Inspiration + Targetgroup + Goal + Way + Obstacle = Flow
peterter 23 March 2020
94
0
0
iMindMap Map
NEW
Risk management is required to identify and mitigate the risks before they hamper project or operations badly. Structured and comprehensive approach i…
gleeym 23 March 2020
118
17
0
MindManager Map
NEW
Model ABCD emocji stosowany m.in. w terapii i coachingu. Ukazuje on w prosty sposób nasz wewnętrzny mechanizm, który - często nieświadomie -…
wojtek 23 March 2020
12
0
1
iMindMap Map
NEW
Mapa myśli ukazująca najważniejsze bariery i przeszkody w komunikacji międzyludzkiej - zarówno te zewnętrzne, jak i - trudniejsze do zidentyfikow…
wojtek 23 March 2020
12
0
1
iMindMap Map
NEW
Mapa myśli ukazująca wszystkie elementy składające się na niewerbalny zakres komunikacji: - wyraz twarzy, z którego można wyczytać różnorod…
wojtek 23 March 2020
11
0
0
iMindMap Map
NEW
Mapa opracowana na bazie inspiracji szkoleniem prowadzonym przez Grupę Trenerską Mentor. Model 4Z to prosta i przejrzysta struktura wypowiedzi podcza…
wojtek 23 March 2020
14
0
1
iMindMap Map
NEW
Mapa ukazująca różne obszary życia, w których mapy myśli mogą mieć zastosowanie. Jak widzisz jest tego całkiem sporo :-)
wojtek 23 March 2020
12
0
1
iMindMap Map
NEW
Podstawowe zalety i korzyści wynikające ze stosowania map myśli: - od razu widzisz co jest tematem mapy i masz możliwość przyjrzenia się jej zaró…
wojtek 23 March 2020
16
0
1
iMindMap Map
NEW
Mapa zawierająca podstawowe zasady tworzenia map myśli. - jeśli pracujesz na kartce papieru, w miarę możliwości zadbaj, aby arkusz był gładki i uło…
wojtek 23 March 2020
15
0
1
iMindMap Map
NEW
hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers
ferdous_hacker 23 March 2020
16
1
0
iMindMap Map

Upcoming Webinars:

Learning Spoken Arabic with Mind Maps
Learning Spoken Arabic with Mind Maps
Spoken Arabic is very different from the written language (unlike many other languages). Juliana wil…
Speaker: Juliana Khalil
Date: 07 April 2020
Build a Personal Organiser Dashboard with MindManager
Build a Personal Organiser Dashboard with MindManager
Join this PRO software session with Biggerplate Founder Liam Hughes to learn a step by step approach…
Speaker: Liam Hughes
Date: 15 April 2020
Copyright 2008 - 2020 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.