Latest Mind Maps 

NEW
How to be creative? A formula can be the answer. Source: Dutch book. You + Inspiration + Targetgroup + Goal + Way + Obstacle = Flow
peterter 23 March 2020
96
0
0
iMindMap Map
NEW
Risk management is required to identify and mitigate the risks before they hamper project or operations badly. Structured and comprehensive approach i…
gleeym 23 March 2020
120
17
1
MindManager Map
NEW
Model ABCD emocji stosowany m.in. w terapii i coachingu. Ukazuje on w prosty sposób nasz wewnętrzny mechanizm, który - często nieświadomie -…
wojtek 23 March 2020
13
0
1
iMindMap Map
NEW
Mapa myśli ukazująca najważniejsze bariery i przeszkody w komunikacji międzyludzkiej - zarówno te zewnętrzne, jak i - trudniejsze do zidentyfikow…
wojtek 23 March 2020
12
0
1
iMindMap Map
NEW
Mapa myśli ukazująca wszystkie elementy składające się na niewerbalny zakres komunikacji: - wyraz twarzy, z którego można wyczytać różnorod…
wojtek 23 March 2020
13
0
0
iMindMap Map
NEW
Mapa opracowana na bazie inspiracji szkoleniem prowadzonym przez Grupę Trenerską Mentor. Model 4Z to prosta i przejrzysta struktura wypowiedzi podcza…
wojtek 23 March 2020
15
0
1
iMindMap Map
NEW
Mapa ukazująca różne obszary życia, w których mapy myśli mogą mieć zastosowanie. Jak widzisz jest tego całkiem sporo :-)
wojtek 23 March 2020
12
0
1
iMindMap Map
NEW
Podstawowe zalety i korzyści wynikające ze stosowania map myśli: - od razu widzisz co jest tematem mapy i masz możliwość przyjrzenia się jej zaró…
wojtek 23 March 2020
17
0
1
iMindMap Map
NEW
Mapa zawierająca podstawowe zasady tworzenia map myśli. - jeśli pracujesz na kartce papieru, w miarę możliwości zadbaj, aby arkusz był gładki i uło…
wojtek 23 March 2020
15
0
1
iMindMap Map
NEW
hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers hackers
ferdous_hacker 23 March 2020
17
1
0
iMindMap Map
NEW
Sélection d'outils essentiels pour la rédaction Web par des professionnels. Nombreux liens vers des ressources en ligne.
dendrographe 22 March 2020
197
3
0
XMind Map
NEW
New technology has enabled companies to offer employees this flexibility and that means that even in the midst of a global crisis, businesses can carr…
arpit_banjara 22 March 2020
279
18
0
XMind Map

Upcoming Webinars:

Build a Personal Organiser Dashboard with MindManager
Build a Personal Organiser Dashboard with MindManager
Join this PRO software session with Biggerplate Founder Liam Hughes to learn a step by step approach…
Speaker: Liam Hughes
Date: 15 April 2020
Navigating Divorce with Mind Maps
Navigating Divorce with Mind Maps
Helen uses mind maps to help individuals navigate the complexities of separation or divorce, as well…
Speaker: Helen Slater
Date: 21 April 2020
Copyright 2008 - 2020 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.