marinaderoover's mind mapping profile on Biggerplate | Biggerplate
marinaderoover

marinaderoover

Member since: 05 September 2014
Biggerplate Business Club member.
Has contributed 137 mind maps to biggerplate so far.

About

marinaderoover's mind maps

Modellen Ergotherapie - vele modellen, hoe studeren? How to study? Models ergonomy - the three greatest models - Kawa - CMOP-E - MOHO

By marinaderoover. Views: 478 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

ICF indeling - How to study - Classification

By marinaderoover. Views: 413 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Het oude Nabije Oosten - stroomculturen - landbouwsamenlevingen

By marinaderoover. Views: 533 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Helicopter inhoudstafel

By marinaderoover. Views: 610 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Uitvinding voorstellen - spreekbeurt - voorleesbril

By marinaderoover. Views: 435 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Het oog: inleiding en slot schrijven bij tekst over het oog

By marinaderoover. Views: 665 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Coaching Container toepassing marina - individual case - coaching techniques

By marinaderoover. Views: 569 Downloads: 11
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Edushock boekoverzicht - helicopter - skimming and scanning

By marinaderoover. Views: 426 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Scholen in de toekomst...

By marinaderoover. Views: 423 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

CONGRUENTIE Edushock

By marinaderoover. Views: 398 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

English version - Belgium is Mindmapping - WORLDRECORD?

By marinaderoover. Views: 519 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Dutch - World Record? - Belgium is Mindmapping

By marinaderoover. Views: 541 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

English version - Belgium is Mindmapping - traveling journal

By marinaderoover. Views: 515 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

ANTARCTICA - Dutch version - Belgium is Mindmapping - traveling journal - reisdagboek

By marinaderoover. Views: 437 Downloads: 0
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

ANTARCTICA - Dutch version - Belgium is Mindmapping - traveling journal - reisdagboek

By marinaderoover. Views: 809 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

ANTARCTICA - Dutch version - Belgium is Mindmapping - traveling journal - reisdagboek

By marinaderoover. Views: 536 Downloads: 0
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

English version - Belgium is Mindmapping - traveling journal

By marinaderoover. Views: 572 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

English version - Belgium is Mindmapping - traveling journal

By marinaderoover. Views: 557 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Los tiempos irregulares

By marinaderoover. Views: 663 Downloads: 4
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Spaans: regelmatige tijden - Los tiempos regulares - Spanish - Español

By marinaderoover. Views: 1212 Downloads: 26
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Spaans / Spanish / Español - Klinkeraanpassing - irregularidad vocálica - diptongación , debilitación

By marinaderoover. Views: 860 Downloads: 17
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Dorothy Howie - teaching think skills lecture University of Antwerp

By marinaderoover. Views: 652 Downloads: 7
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Wijsbegeerte: Argumentatie, geschil, discussie

By marinaderoover. Views: 483 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Future Education: what does education need? How to improve our educational system?

By marinaderoover. Views: 1159 Downloads: 7
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Scholen van de toekomst: Wat hebben scholen van de toekomst nodig?

By marinaderoover. Views: 645 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Eerste Middeleeuwen - overzicht deelgebieden

By marinaderoover. Views: 575 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Happy Holidays

By marinaderoover. Views: 694 Downloads: 1
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Aardrijkskunde Vestigingsfactoren Industrie

By marinaderoover. Views: 1558 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Wiskunde Tweedegraadsfuncties 5e secundair

By marinaderoover. Views: 602 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Zintuigen Overzicht: zintuigen, lichtbreking, terugkaatsing

By marinaderoover. Views: 650 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Bouw Bloem Natuurwetenschappen 2e secundair

By marinaderoover. Views: 654 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Rekenregels gehele machten van rationale getallen

By marinaderoover. Views: 815 Downloads: 7
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Waarnemingsproces in sociale wetenschappen

By marinaderoover. Views: 724 Downloads: 4
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociale wetenschappen: waarneming beïnvloedende factoren

By marinaderoover. Views: 502 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Overzicht leerstof TSO eerste Middeleeuwen

By marinaderoover. Views: 1200 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Boekvoorstelling Mind The Map Sint Niklaas - Tommy Opgenhaffen - Tools om leren in beeld te brengen

By marinaderoover. Views: 553 Downloads: 4
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Godsdienst: Beestig Goed: thema opgedeeld in de te studeren stukken

By marinaderoover. Views: 505 Downloads: 2
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Zinsontleding: kort en eenvoudig voorgesteld met de basisbegrippen en vindwijzen!

By marinaderoover. Views: 863 Downloads: 6
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Koolstof Chemie: Alkanen, alkenen, alkynen - cyclisch - verzadigd - onverzadigd

By marinaderoover. Views: 725 Downloads: 3
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

SWOT met voorbeelden - onderwijs - M-Decreet

By marinaderoover. Views: 1014 Downloads: 10
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Eerste mindmap na mindmap cursus van een student - Boekhouden

By marinaderoover. Views: 790 Downloads: 3
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Meten maten grootheden eenheden schatten begrippen noteren

By marinaderoover. Views: 527 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociale Wetenschappen Waarneming menselijk gedrag

By marinaderoover. Views: 819 Downloads: 7
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

SWOT Template

By marinaderoover. Views: 1445 Downloads: 81
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

SWOT Analysis

By marinaderoover. Views: 622 Downloads: 19
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Biggerplate Brunch Club Marina: presentation

By marinaderoover. Views: 765 Downloads: 7
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

BIGGERPLATE Report 5 nov 2015

By marinaderoover. Views: 621 Downloads: 4
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Studiekeuze: hoe maak je een goede studiekeuze

By marinaderoover. Views: 788 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Reflectie Swot: Sterkte Zwakte analyse

By marinaderoover. Views: 842 Downloads: 4
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Opwarming Aarde

By marinaderoover. Views: 1139 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Gezegden Zinsontleding: Werkwoordelijk gezegde - Naamwoordelijk gezegde

By marinaderoover. Views: 596 Downloads: 5
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Spellingsregels Nederlands

By marinaderoover. Views: 703 Downloads: 5
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Natuurwetenschappen - Zintuigen - senses

By marinaderoover. Views: 869 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Belgium is Mindmapping © Formules en opleidingen

By marinaderoover. Views: 533 Downloads: 1
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Marina De Roover - The Climbing Fish Belgium is Mindmapping

By marinaderoover. Views: 621 Downloads: 4
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Topics: how to make a complaint Klacht formuleren

By marinaderoover. Views: 487 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Belgium is Mindmapping © BIMM Education and mindmaps

By marinaderoover. Views: 503 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Belgium is Mind mapping©

By marinaderoover. Views: 484 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Godsdienst: Boom van Persoonlijkheid

By marinaderoover. Views: 628 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Adoptie: spreekbeurt

By marinaderoover. Views: 627 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Personages

By marinaderoover. Views: 558 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

EVENT 25/8/2015 's Gravenwezel Belgium - 12 jarigen - klaar voor het middelbaar

By marinaderoover. Views: 1113 Downloads: 3
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Socio-economische Initiatie: Participatie

By marinaderoover. Views: 719 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Studiedag Universeit Gent: Beter leren en motiveren in het Lager Onderwijs - Mindmap over Leesmotivatie uitsluitend met iPad gemaakt! - iPad Only

By marinaderoover. Views: 636 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Studiedag Universeit Gent: Beter leren en motiveren in het Lager Onderwijs - Mindmap over Zelf Regulerend Leren - uitsluitend met iPad gemaakt! - iPad…

By marinaderoover. Views: 738 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

iMM 8 Insert ENGLISH

By marinaderoover. Views: 724 Downloads: 9
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

iMM 8 Basics

By marinaderoover. Views: 819 Downloads: 8
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

OVERVIEW: options of iMindMap 8

By marinaderoover. Views: 1090 Downloads: 11
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Basis functies in iMindMap 8

By marinaderoover. Views: 570 Downloads: 7
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

iMindMap 8 overzicht

By marinaderoover. Views: 750 Downloads: 7
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

iMindMap 8 - INVOEGEN

By marinaderoover. Views: 759 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Gedrag en intelligentie: Sociaal technische Wetenschappen

By marinaderoover. Views: 633 Downloads: 1
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociaal technische Wetenschappen - Gedrag wordt beïnvloed door

By marinaderoover. Views: 606 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Pedegagogisch Handelen 6 Sociaal technische Wetenschappen

By marinaderoover. Views: 636 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Installatieleer Geleiders

By marinaderoover. Views: 477 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Voortplanting - Reproduction Systems Humans

By marinaderoover. Views: 1600 Downloads: 10
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Dream house speech preparation French - Droomhuis spreekbeurt Frans

By marinaderoover. Views: 1436 Downloads: 13
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

INDUSTRIE: VESTIGINGSVOORWAARDEN

By marinaderoover. Views: 687 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

My House: speech preparation

By marinaderoover. Views: 941 Downloads: 4
1 | 1
iMindMap Map iMindMap Map

Volk: de Lappen (SAMEN)

By marinaderoover. Views: 607 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Kinderen van ouders met psychische/psychiatrische problemen

By marinaderoover. Views: 644 Downloads: 2
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Rome

By marinaderoover. Views: 713 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Kareltje de breinbutler

By marinaderoover. Views: 683 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Creativity Test NASA

By marinaderoover. Views: 1049 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Geschiedenis: Rome

By marinaderoover. Views: 714 Downloads: 5
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Godsdienst: wat is lijden (kapstok)

By marinaderoover. Views: 610 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Godsdienst: binnenstebuiten

By marinaderoover. Views: 982 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Slapen

By marinaderoover. Views: 847 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Termen Ritme

By marinaderoover. Views: 661 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Pasen: verbeterde versie

By marinaderoover. Views: 667 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociale wetenschappen: leerstofoverzicht

By marinaderoover. Views: 965 Downloads: 9
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Child map of Helicopter SW: Identiteit

By marinaderoover. Views: 855 Downloads: 4
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Psychologie: methodiek

By marinaderoover. Views: 659 Downloads: 5
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Bewerkingen in Q (breuken)

By marinaderoover. Views: 1203 Downloads: 9
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Bewerkingen met gehele getallen

By marinaderoover. Views: 772 Downloads: 7
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Anatomie Begrippen

By marinaderoover. Views: 953 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Rode Kruis - Verzorging

By marinaderoover. Views: 1423 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Rode Kruis - Verzorging - Sportletsels

By marinaderoover. Views: 820 Downloads: 4
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Rode Kruis - Verzorging - Shock

By marinaderoover. Views: 1221 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Rode Kruis - Verzorging - Onderzoek slachtoffer

By marinaderoover. Views: 871 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Rode Kruis - Verzorging - Meerdere slachtoffers

By marinaderoover. Views: 795 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Rode Kruis - Verzorging - Aspiratie

By marinaderoover. Views: 712 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Rode Kruis - Verzorging - Aandoeningen - controle vitale functies

By marinaderoover. Views: 725 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Geschiedenis: ontdekkingen

By marinaderoover. Views: 699 Downloads: 2
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Biodiversiteit - Biologie

By marinaderoover. Views: 1516 Downloads: 1
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Spelling - werkwoorden - Nederlands

By marinaderoover. Views: 1698 Downloads: 10
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Discriminatie - Godsdienst - Sociale Wetenschappen

By marinaderoover. Views: 787 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociale wetenschappen - Autisme

By marinaderoover. Views: 1395 Downloads: 7
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociale Wetenschappen - Discriminatie

By marinaderoover. Views: 670 Downloads: 2
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Lezing / theatervoordracht: Paul Maes - Leren leren

By marinaderoover. Views: 1188 Downloads: 10
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Aardrijkskunde

By marinaderoover. Views: 692 Downloads: 4
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Aardrijkskunde; landschappen, cultuurlandschappen

By marinaderoover. Views: 918 Downloads: 3
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Natuurwetenschappen: afweer, bloed, homeostase

By marinaderoover. Views: 2015 Downloads: 6
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

MindMap as a CV

By marinaderoover. Views: 2034 Downloads: 66
5 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Bloembouw - structuur volkomen en onvolkomen bloem

By marinaderoover. Views: 1059 Downloads: 4
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Praagse Lente, geschiedenis, communisme

By marinaderoover. Views: 721 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Pasen, godsdienst

By marinaderoover. Views: 1136 Downloads: 1
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Homeostase

By marinaderoover. Views: 799 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Geschiedenis Feodaliteit

By marinaderoover. Views: 1434 Downloads: 3
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Erfelijkheid

By marinaderoover. Views: 973 Downloads: 4
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Basis Chemie

By marinaderoover. Views: 743 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Chemie 4e middelbaar

By marinaderoover. Views: 699 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociale wetenschappen: volwassenheid

By marinaderoover. Views: 1090 Downloads: 4
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

By marinaderoover. Views: 795 Downloads: 2
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Puberteit, Sociale Wetenschappen

By marinaderoover. Views: 956 Downloads: 6
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociale Wetenschappen: pedagogisch handelen

By marinaderoover. Views: 768 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociale wetenschappen: ouderdom

By marinaderoover. Views: 719 Downloads: 3
2 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sociale Wetenschappen: lagere schoolkind, kind, 6-12 jaar

By marinaderoover. Views: 774 Downloads: 4
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Het weer: België, Europa, Wereld

By marinaderoover. Views: 651 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Aardrijkskunde: Atmosfeer (5e middelbaar)

By marinaderoover. Views: 765 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

I translated the earlier version of this mind map in English. Hope you enjoy! How to use iMindMap 7.

By marinaderoover. Views: 1349 Downloads: 30
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Geschiedenis

By marinaderoover. Views: 725 Downloads: 1
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Aanleiding tot Wereld Oorlog 1

By marinaderoover. Views: 942 Downloads: 6
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Sovjet Unie, USSR

By marinaderoover. Views: 962 Downloads: 5
3 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Kolonies, Kolonisatie

By marinaderoover. Views: 1347 Downloads: 6
0 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Marx - communisme

By marinaderoover. Views: 716 Downloads: 3
1 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

iMindMap7 features

By marinaderoover. Views: 1123 Downloads: 23
3 | 0
iMindMap Map iMindMap Map

Connect with marinaderoover

Location

Belgium

marinaderoover says...

“What I like about mind mapping is...
creativity and infinity”
“What I like about Biggerplate is...
inspiration and motivation”
Copyright 2008 - 2018 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.