marinaderoover

marinaderoover

Pro member

marinaderoover's mind maps (0)

Mind Maps

Modellen Ergotherapie - vele modellen, hoe studeren? How to study? Models ergonomy - the three greatest models - Kawa - CMOP-E - MOHO
marinaderoover 22 July 2016
1689
4
0
iMindMap Map
ICF indeling - How to study - Classification
marinaderoover 22 July 2016
1770
8
0
iMindMap Map
Het oude Nabije Oosten - stroomculturen - landbouwsamenlevingen
marinaderoover 31 May 2016
1815
6
0
iMindMap Map
Helicopter inhoudstafel
marinaderoover 22 May 2016
2875
7
0
iMindMap Map
Uitvinding voorstellen - spreekbeurt - voorleesbril
marinaderoover 12 May 2016
2220
6
1
iMindMap Map
Het oog: inleiding en slot schrijven bij tekst over het oog
marinaderoover 12 May 2016
2892
6
0
iMindMap Map
Coaching Container toepassing marina - individual case - coaching techniques
marinaderoover 12 May 2016
3014
30
2
iMindMap Map
Edushock boekoverzicht - helicopter - skimming and scanning
marinaderoover 12 May 2016
1522
6
0
iMindMap Map
Scholen in de toekomst...
marinaderoover 12 May 2016
1303
6
1
iMindMap Map
CONGRUENTIE Edushock
marinaderoover 12 May 2016
1127
5
0
iMindMap Map
English version - Belgium is Mindmapping - WORLDRECORD?
marinaderoover 10 February 2016
1477
7
1
iMindMap Map
Dutch - World Record? - Belgium is Mindmapping
marinaderoover 10 February 2016
2254
3
0
iMindMap Map
English version - Belgium is Mindmapping - traveling journal
marinaderoover 10 February 2016
1432
8
1
iMindMap Map
ANTARCTICA - Dutch version - Belgium is Mindmapping - traveling journal - reisdagboek
marinaderoover 10 February 2016
1251
2
0
iMindMap Map
ANTARCTICA - Dutch version - Belgium is Mindmapping - traveling journal - reisdagboek
marinaderoover 10 February 2016
2339
3
0
iMindMap Map
ANTARCTICA - Dutch version - Belgium is Mindmapping - traveling journal - reisdagboek
marinaderoover 10 February 2016
2034
1
0
iMindMap Map
English version - Belgium is Mindmapping - traveling journal
marinaderoover 10 February 2016
1308
8
1
iMindMap Map
English version - Belgium is Mindmapping - traveling journal
marinaderoover 10 February 2016
1254
5
0
iMindMap Map
Los tiempos irregulares
marinaderoover 14 January 2016
2059
16
0
iMindMap Map
Spaans: regelmatige tijden - Los tiempos regulares - Spanish - Español
marinaderoover 14 January 2016
3666
113
2
iMindMap Map
Spaans / Spanish / Español - Klinkeraanpassing - irregularidad vocálica - diptongación , debilitación
marinaderoover 14 January 2016
2443
51
1
iMindMap Map
Dorothy Howie - teaching think skills lecture University of Antwerp
marinaderoover 07 January 2016
1729
21
0
iMindMap Map
Wijsbegeerte: Argumentatie, geschil, discussie
marinaderoover 06 January 2016
1059
6
1
iMindMap Map
Future Education: what does education need? How to improve our educational system?
marinaderoover 31 December 2015
4525
16
1
iMindMap Map
Scholen van de toekomst: Wat hebben scholen van de toekomst nodig?
marinaderoover 31 December 2015
2125
3
1
iMindMap Map
Eerste Middeleeuwen - overzicht deelgebieden
marinaderoover 30 December 2015
2156
6
0
iMindMap Map
Happy Holidays
marinaderoover 18 December 2015
1706
4
2
iMindMap Map
Aardrijkskunde Vestigingsfactoren Industrie
marinaderoover 10 December 2015
5390
8
1
iMindMap Map
Wiskunde Tweedegraadsfuncties 5e secundair
marinaderoover 10 December 2015
2034
17
0
iMindMap Map
Zintuigen Overzicht: zintuigen, lichtbreking, terugkaatsing
marinaderoover 10 December 2015
2412
8
1
iMindMap Map
Bouw Bloem Natuurwetenschappen 2e secundair
marinaderoover 10 December 2015
2287
9
1
iMindMap Map
Rekenregels gehele machten van rationale getallen
marinaderoover 25 November 2015
3064
23
1
iMindMap Map
Waarnemingsproces in sociale wetenschappen
marinaderoover 25 November 2015
1940
10
1
iMindMap Map
Sociale wetenschappen: waarneming beïnvloedende factoren
marinaderoover 25 November 2015
1485
6
1
iMindMap Map
Overzicht leerstof TSO eerste Middeleeuwen
marinaderoover 21 November 2015
3890
5
0
iMindMap Map
Boekvoorstelling Mind The Map Sint Niklaas - Tommy Opgenhaffen - Tools om leren in beeld te brengen
marinaderoover 19 November 2015
1364
6
0
iMindMap Map
Godsdienst: Beestig Goed: thema opgedeeld in de te studeren stukken
marinaderoover 19 November 2015
2386
8
2
iMindMap Map
Zinsontleding: kort en eenvoudig voorgesteld met de basisbegrippen en vindwijzen!
marinaderoover 19 November 2015
2704
12
1
iMindMap Map
Koolstof Chemie: Alkanen, alkenen, alkynen - cyclisch - verzadigd - onverzadigd
marinaderoover 13 November 2015
2417
12
0
iMindMap Map
SWOT met voorbeelden - onderwijs - M-Decreet
marinaderoover 13 November 2015
2275
22
0
iMindMap Map
Eerste mindmap na mindmap cursus van een student - Boekhouden
marinaderoover 13 November 2015
2262
4
0
iMindMap Map
Meten maten grootheden eenheden schatten begrippen noteren
marinaderoover 13 November 2015
1436
4
0
iMindMap Map
Sociale Wetenschappen Waarneming menselijk gedrag
marinaderoover 10 November 2015
3438
15
2
iMindMap Map
SWOT Template
marinaderoover 09 November 2015
2483
112
1
iMindMap Map
SWOT Analysis
marinaderoover 09 November 2015
1767
34
1
iMindMap Map
Biggerplate Brunch Club Marina: presentation
marinaderoover 09 November 2015
1941
12
1
iMindMap Map
BIGGERPLATE Report 5 nov 2015
marinaderoover 09 November 2015
1243
8
2
iMindMap Map
Studiekeuze: hoe maak je een goede studiekeuze
marinaderoover 30 October 2015
2853
9
1
iMindMap Map
Reflectie Swot: Sterkte Zwakte analyse
marinaderoover 30 October 2015
2687
17
1
iMindMap Map
Opwarming Aarde
marinaderoover 30 October 2015
3758
12
1
iMindMap Map
Gezegden Zinsontleding: Werkwoordelijk gezegde - Naamwoordelijk gezegde
marinaderoover 30 October 2015
1723
10
2
iMindMap Map
Spellingsregels Nederlands
marinaderoover 30 October 2015
2246
10
1
iMindMap Map
Natuurwetenschappen - Zintuigen - senses
marinaderoover 27 October 2015
3759
7
1
iMindMap Map
Belgium is Mindmapping © Formules en opleidingen
marinaderoover 23 October 2015
1458
5
2
iMindMap Map
Marina De Roover - The Climbing Fish Belgium is Mindmapping
marinaderoover 23 October 2015
2149
11
2
iMindMap Map
Topics: how to make a complaint Klacht formuleren
marinaderoover 23 October 2015
1389
4
0
iMindMap Map
Belgium is Mindmapping © BIMM Education and mindmaps
marinaderoover 23 October 2015
1691
4
0
iMindMap Map
Belgium is Mind mapping©
marinaderoover 23 October 2015
1168
5
0
iMindMap Map
Godsdienst: Boom van Persoonlijkheid
marinaderoover 23 October 2015
2626
7
1
iMindMap Map
Adoptie: spreekbeurt
marinaderoover 23 October 2015
1780
3
0
iMindMap Map
Personages
marinaderoover 23 October 2015
1915
6
1
iMindMap Map
EVENT 25/8/2015 's Gravenwezel Belgium - 12 jarigen - klaar voor het middelbaar
marinaderoover 15 July 2015
3024
7
2
iMindMap Map
Socio-economische Initiatie: Participatie
marinaderoover 23 May 2015
2379
3
0
iMindMap Map
Studiedag Universeit Gent: Beter leren en motiveren in het Lager Onderwijs - Mindmap over Leesmotivatie uitsluitend met iPad gemaakt! - iPad Only
marinaderoover 23 May 2015
1566
4
0
iMindMap Map
Studiedag Universeit Gent: Beter leren en motiveren in het Lager Onderwijs - Mindmap over Zelf Regulerend Leren - uitsluitend met iPad gemaakt! - iPad…
marinaderoover 23 May 2015
1859
4
0
iMindMap Map
iMM 8 Insert ENGLISH
marinaderoover 07 April 2015
1476
14
2
iMindMap Map
iMM 8 Basics
marinaderoover 07 April 2015
1605
14
1
iMindMap Map
OVERVIEW: options of iMindMap 8
marinaderoover 07 April 2015
2268
15
1
iMindMap Map
Basis functies in iMindMap 8
marinaderoover 07 April 2015
1628
10
0
iMindMap Map
iMindMap 8 overzicht
marinaderoover 07 April 2015
1994
15
0
iMindMap Map
iMindMap 8 - INVOEGEN
marinaderoover 07 April 2015
1949
8
1
iMindMap Map
Gedrag en intelligentie: Sociaal technische Wetenschappen
marinaderoover 25 March 2015
1976
8
2
iMindMap Map
Sociaal technische Wetenschappen - Gedrag wordt beïnvloed door
marinaderoover 25 March 2015
1998
7
1
iMindMap Map
Pedegagogisch Handelen 6 Sociaal technische Wetenschappen
marinaderoover 25 March 2015
1746
6
1
iMindMap Map
Installatieleer Geleiders
marinaderoover 18 March 2015
1156
5
1
iMindMap Map
Voortplanting - Reproduction Systems Humans
marinaderoover 15 March 2015
4576
37
3
iMindMap Map
Dream house speech preparation French - Droomhuis spreekbeurt Frans
marinaderoover 13 March 2015
3882
27
2
iMindMap Map
INDUSTRIE: VESTIGINGSVOORWAARDEN
marinaderoover 11 March 2015
2239
6
1
iMindMap Map
My House: speech preparation
marinaderoover 11 March 2015
3948
13
1
iMindMap Map
Volk: de Lappen (SAMEN)
marinaderoover 07 March 2015
1800
5
1
iMindMap Map
Kinderen van ouders met psychische/psychiatrische problemen
marinaderoover 02 March 2015
1838
5
2
iMindMap Map
Rome
marinaderoover 02 March 2015
2112
11
1
iMindMap Map
Kareltje de breinbutler
marinaderoover 28 February 2015
1242
4
0
iMindMap Map
Creativity Test NASA
marinaderoover 28 February 2015
3002
6
0
iMindMap Map
Geschiedenis: Rome
marinaderoover 28 February 2015
3552
13
0
iMindMap Map
Godsdienst: wat is lijden (kapstok)
marinaderoover 28 February 2015
1717
5
0
iMindMap Map
Godsdienst: binnenstebuiten
marinaderoover 28 February 2015
1501
4
0
iMindMap Map
Slapen
marinaderoover 07 February 2015
2715
4
1
iMindMap Map
Termen Ritme
marinaderoover 07 February 2015
1910
6
0
iMindMap Map
Pasen: verbeterde versie
marinaderoover 20 January 2015
1573
6
1
iMindMap Map
Sociale wetenschappen: leerstofoverzicht
marinaderoover 17 December 2014
2462
13
2
iMindMap Map
Child map of Helicopter SW: Identiteit
marinaderoover 17 December 2014
2022
10
2
iMindMap Map
Psychologie: methodiek
marinaderoover 17 December 2014
1518
10
1
iMindMap Map
Bewerkingen in Q (breuken)
marinaderoover 14 November 2014
2809
14
1
iMindMap Map
Bewerkingen met gehele getallen
marinaderoover 14 November 2014
1806
15
2
iMindMap Map
Anatomie Begrippen
marinaderoover 29 October 2014
2484
8
1
iMindMap Map
Rode Kruis - Verzorging
marinaderoover 24 October 2014
3648
6
1
iMindMap Map
Rode Kruis - Verzorging - Sportletsels
marinaderoover 24 October 2014
2228
9
1
iMindMap Map
Rode Kruis - Verzorging - Shock
marinaderoover 24 October 2014
3440
9
1
iMindMap Map
Rode Kruis - Verzorging - Onderzoek slachtoffer
marinaderoover 24 October 2014
2447
6
1
iMindMap Map
Rode Kruis - Verzorging - Meerdere slachtoffers
marinaderoover 24 October 2014
2116
2
0
iMindMap Map
Rode Kruis - Verzorging - Aspiratie
marinaderoover 24 October 2014
2179
3
0
iMindMap Map
Rode Kruis - Verzorging - Aandoeningen - controle vitale functies
marinaderoover 24 October 2014
2459
6
1
iMindMap Map
Geschiedenis: ontdekkingen
marinaderoover 24 October 2014
1626
4
0
iMindMap Map
Biodiversiteit - Biologie
marinaderoover 24 October 2014
3294
2
0
iMindMap Map
Spelling - werkwoorden - Nederlands
marinaderoover 10 October 2014
4265
14
2
iMindMap Map
Discriminatie - Godsdienst - Sociale Wetenschappen
marinaderoover 10 October 2014
2868
6
1
iMindMap Map
Sociale wetenschappen - Autisme
marinaderoover 08 October 2014
3882
15
2
iMindMap Map
Sociale Wetenschappen - Discriminatie
marinaderoover 08 October 2014
1509
13
2
iMindMap Map
Lezing / theatervoordracht: Paul Maes - Leren leren
marinaderoover 27 September 2014
2794
14
0
iMindMap Map
Aardrijkskunde
marinaderoover 27 September 2014
1531
9
1
iMindMap Map
Aardrijkskunde; landschappen, cultuurlandschappen
marinaderoover 27 September 2014
2082
7
0
iMindMap Map
Natuurwetenschappen: afweer, bloed, homeostase
marinaderoover 26 September 2014
4582
23
1
iMindMap Map
MindMap as a CV
marinaderoover 25 September 2014
5518
117
5
iMindMap Map
Bloembouw - structuur volkomen en onvolkomen bloem
marinaderoover 24 September 2014
2415
12
1
iMindMap Map
Praagse Lente, geschiedenis, communisme
marinaderoover 11 September 2014
1986
4
1
iMindMap Map
Pasen, godsdienst
marinaderoover 11 September 2014
3107
12
2
iMindMap Map
Homeostase
marinaderoover 11 September 2014
3387
4
1
iMindMap Map
Geschiedenis Feodaliteit
marinaderoover 11 September 2014
2807
13
2
iMindMap Map
Erfelijkheid
marinaderoover 11 September 2014
2651
14
1
iMindMap Map
Basis Chemie
marinaderoover 11 September 2014
2228
5
1
iMindMap Map
Chemie 4e middelbaar
marinaderoover 11 September 2014
2072
4
1
iMindMap Map
Sociale wetenschappen: volwassenheid
marinaderoover 11 September 2014
2655
13
2
iMindMap Map
Ruimtelijke ordening in Vlaanderen
marinaderoover 11 September 2014
2129
4
1
iMindMap Map
Puberteit, Sociale Wetenschappen
marinaderoover 11 September 2014
3042
17
2
iMindMap Map
Sociale Wetenschappen: pedagogisch handelen
marinaderoover 11 September 2014
1946
10
1
iMindMap Map
Sociale wetenschappen: ouderdom
marinaderoover 11 September 2014
2023
7
2
iMindMap Map
Sociale Wetenschappen: lagere schoolkind, kind, 6-12 jaar
marinaderoover 11 September 2014
1982
11
1
iMindMap Map
Het weer: België, Europa, Wereld
marinaderoover 11 September 2014
1830
3
1
iMindMap Map
Aardrijkskunde: Atmosfeer (5e middelbaar)
marinaderoover 11 September 2014
1877
8
1
iMindMap Map
I translated the earlier version of this mind map in English. Hope you enjoy! How to use iMindMap 7.
marinaderoover 07 September 2014
2443
37
1
iMindMap Map
Geschiedenis
marinaderoover 05 September 2014
1727
3
1
iMindMap Map
Aanleiding tot Wereld Oorlog 1
marinaderoover 05 September 2014
2517
21
1
iMindMap Map
Sovjet Unie, USSR
marinaderoover 05 September 2014
2932
29
4
iMindMap Map
Kolonies, Kolonisatie
marinaderoover 05 September 2014
4752
46
0
iMindMap Map
Marx - communisme
marinaderoover 05 September 2014
2068
7
1
iMindMap Map
iMindMap7 features
marinaderoover 05 September 2014
2181
37
3
iMindMap Map

marinaderoover's Mind Mapping Tutorial Videos

There are no tutorial videos available from this user.

About marinaderoover

"I'm a coach for students and I am a TLI, ThinkBuzan Licensed Instructor.
I teach students how to study and I give lectures for parents, students, children and schools about study methods and"

Member since: 05 September 2014
Pro member
Has contributed 137 mind maps to biggerplate so far

Favourite mind mapping software: iMindMap

Links

Collections

No Collections Found
Create unlimited Collections with Biggerplate PRO.

Favourites

Copyright 2008 - 2022 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.