راهبردهای کلان

راهبردهای کلان
Like
1
5,510
9
Like
1
5,510
9
This mind map was made with XMind
Visit Website added Sun, Sep 8, 2013
via web

راهبردهای کلان

Strategic Themes of the Ferdowsi Mashhad University
Created using: Visit Website
Category: Library > Parent > Child
Copyright & licencing: Copyright ©amir maleki Some Rights Reserved. This work is licenced under a Creative Commons Link
Tags: بهبود نظام جامع پژوهشي و فناوري دانشگاه بهبود نظام جامع آموزشي دانشگاه طراحي و استقرار نظام جامع مديريت منابع انساني (اعضاي هيأت علمي) دانشگاه توسعه همکاريها و تعاملات مؤثر دانشگاه با جامعه بسترسازي براي افزايش توليدات علمي دانشگاه استقرار نظام "هوشمندي رقابتي" دانشگاه بهبود و توسعه همکاريها و تعاملات بين المللي دانشگاه ايجاد شرايط مطلوب براي تجاري سازي نتايج پژوهشي و فناوري توسعه علوم انساني مبتني بر مباني و ارزش هاي اسلامي- ايراني حمايت و توانمندسازي علمي رشته هاي داراي قابليت تبديل شدن به قطب علمي در دانشگاه توسعه نظام مديريت و برنامه ريزي دانشگاه طراحي و اصلاح ساختار سازماني دانشگاه طراحي و اصلاح فرآيندهاي سازماني دانشگاه طراحي و استقرار نظام جامع ارزيابي عملکرد دانشگاه بهبود نظام مالي و بودجه ريزي دانشگاه طراحي و استقرار نظام مديريت مبتني بر اطلاعات طراحي و استقرار نظام جامع مديريت منابع انساني (کارکنان) دانشگاه تجهيز دانشگاه به امکانات زيرساختي و فناوري هاي نوين بهبود و ساماندهي امور دانشجويي دانشگاه بهبود طرح جامع فضاي فيزيكي دانشگاه توسعه امور زيست محيطي توسعه فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاه

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

Share this mind map

Link:

To open this mind map, you`ll need Visit Website or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

Notes

Another free XMind Strategy Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more XMind templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Biggerplate logo

Go Further with Mind Mapping: Upgrade to Biggerplate PRO!

Exclusive webinars & events
100+ webinar replays
Exclusive software discounts
Image library access
Create unlimited Collections
View Details

Upcoming Webinars:

Career Mapping with MindManager
Career Mapping with MindManager
Join this live webinar to learn how mind mapping with MindManager can help you review your current c…
Speaker: Liam Hughes
Date 13 October 2021
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2021 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.