راهبردهای کلان

راهبردهای کلان
6,345
9
6,345
9

This mind map was made with Xmind. Visit Xmind

XMind Map added Sun, Sep 8, 2013
via web

راهبردهای کلان

Strategic Themes of the Ferdowsi Mashhad University
Created using: Xmind
Category: Library > Parent > Child
Copyright & licencing: Copyright ©amir maleki Some Rights Reserved. This work is licenced under a Creative Commons Link
Tags: بهبود نظام جامع پژوهشي و فناوري دانشگاه بهبود نظام جامع آموزشي دانشگاه طراحي و استقرار نظام جامع مديريت منابع انساني (اعضاي هيأت علمي) دانشگاه توسعه همکاريها و تعاملات مؤثر دانشگاه با جامعه بسترسازي براي افزايش توليدات علمي دانشگاه استقرار نظام "هوشمندي رقابتي" دانشگاه بهبود و توسعه همکاريها و تعاملات بين المللي دانشگاه ايجاد شرايط مطلوب براي تجاري سازي نتايج پژوهشي و فناوري توسعه علوم انساني مبتني بر مباني و ارزش هاي اسلامي- ايراني حمايت و توانمندسازي علمي رشته هاي داراي قابليت تبديل شدن به قطب علمي در دانشگاه توسعه نظام مديريت و برنامه ريزي دانشگاه طراحي و اصلاح ساختار سازماني دانشگاه طراحي و اصلاح فرآيندهاي سازماني دانشگاه طراحي و استقرار نظام جامع ارزيابي عملکرد دانشگاه بهبود نظام مالي و بودجه ريزي دانشگاه طراحي و استقرار نظام مديريت مبتني بر اطلاعات طراحي و استقرار نظام جامع مديريت منابع انساني (کارکنان) دانشگاه تجهيز دانشگاه به امکانات زيرساختي و فناوري هاي نوين بهبود و ساماندهي امور دانشجويي دانشگاه بهبود طرح جامع فضاي فيزيكي دانشگاه توسعه امور زيست محيطي توسعه فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاه

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

Share this mind map

Link:

To open this mind map, you`ll need Visit Website or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

Notes

Another free Xmind Strategy Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more Xmind templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Sign up FREE

Register FREE to download this map.

Already registered? Login.

Biggerplate logo

Go Further with Mind Mapping: Upgrade to Biggerplate Plus!

Access all courses
Access all videos
Access all live events
Software Discounts
View Details

Upcoming Webinars:

Mind Mapping for Talent Development
Mind Mapping for Talent Development
Talent development is vital for supporting people's learning and growth journeys to enable them to c…
Speaker: Biggerplate Connect
Date 27 October 2023
Mind Mapping Your Best Year Yet
Mind Mapping Your Best Year Yet
As the year draws to a close this is a good time to pause and look forward. In these sessions our sp…
Speaker: Biggerplate Connect
Date 14 December 2023
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2023 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.