Wojtek

Wojtek

Pro member

Wojtek's mind maps (9)

Mapa myśli o mapach myśli. Skąd się wzięły? Co leży u podstaw tej techniki? Jakie są najważniejsze zasady? Gdzie można je zastosować?
wojtek 23 March 2020
60
0
0
iMindMap Map
Model ABCD emocji stosowany m.in. w terapii i coachingu. Ukazuje on w prosty sposób nasz wewnętrzny mechanizm, który - często nieświadomie -…
wojtek 23 March 2020
46
0
1
iMindMap Map
Mapa myśli ukazująca najważniejsze bariery i przeszkody w komunikacji międzyludzkiej - zarówno te zewnętrzne, jak i - trudniejsze do zidentyfikow…
wojtek 23 March 2020
44
1
1
iMindMap Map
Mapa myśli ukazująca wszystkie elementy składające się na niewerbalny zakres komunikacji: - wyraz twarzy, z którego można wyczytać różnorod…
wojtek 23 March 2020
51
1
0
iMindMap Map
Mapa opracowana na bazie inspiracji szkoleniem prowadzonym przez Grupę Trenerską Mentor. Model 4Z to prosta i przejrzysta struktura wypowiedzi podcza…
wojtek 23 March 2020
47
1
1
iMindMap Map
Mapa ukazująca różne obszary życia, w których mapy myśli mogą mieć zastosowanie. Jak widzisz jest tego całkiem sporo :-)
wojtek 23 March 2020
40
1
1
iMindMap Map
Podstawowe zalety i korzyści wynikające ze stosowania map myśli: - od razu widzisz co jest tematem mapy i masz możliwość przyjrzenia się jej zaró…
wojtek 23 March 2020
58
1
1
iMindMap Map
Mapa zawierająca podstawowe zasady tworzenia map myśli. - jeśli pracujesz na kartce papieru, w miarę możliwości zadbaj, aby arkusz był gładki i uło…
wojtek 23 March 2020
48
1
1
iMindMap Map
Mapa myśli przedstawiająca główne zalety pracy i nauki z wykorzystaniem tej techniki.
wojtek 20 March 2019
1064
3
1
iMindMap Map

Wojtek's Mind Mapping Tutorial Videos

There are no tutorial videos available from this user.

About Wojtek

"I am Open Genius partner in Poland (reseller of iMindMap and Ayoa), trainer consultant and failitator."

Member since: 23 May 2012
Pro member
Has contributed 9 mind maps to biggerplate so far

Favourite mind mapping software: Ayoa and iMindMap

Copyright 2008 - 2020 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.