Zalety korzystania z map myśli

Like
1
363
3
Like
1
363
3
This mind map was made with iMindMap
Visit Website added Mon, Mar 23, 2020
via web

Zalety korzystania z map myśli

Podstawowe zalety i korzyści wynikające ze stosowania map myśli:
- od razu widzisz co jest tematem mapy i masz możliwość przyjrzenia się jej zarówno z perspektywy lotu ptaka (ogólny przegląd tematów), jak i wejść w bardziej szczegółowe informacje,
- od razu widzisz związki i relacje pomiędzy poszczególnymi elementami mapy,
- masz szybki dostęp do danych i informacji, które Cię interesują, bez potrzeby przedzierania się przez niepotrzebne i niewartościowe zdania,
- z mapą szybko przejrzysz zapisane informacje, zrobisz powtórkę materiału a także - widząc dostępne opcje i alternatywy - bardziej świadomie podejmiesz decyzje,
- z mapą łatwo sporządzisz plan działania, zapamiętasz to, co dla Ciebie ważne, rozpoczniesz i rozwiniesz proces tworzenia czegoś nowego, łatwo uzupełnisz mapę o nowe gałęzie, z większą łatwością i w bardziej przemyślany sposób dokonasz wyboru spośród dostępnych opcji,
- jedną z głównych zalet i wartości map myśli w stosunku do tradycyjnych liniowych notatek jest otwarta, czytelna i przejrzysta struktura zapisanych informacji,
- mapy myśli pozwalają na zaoszczędzenie czasu pracy z notatką (uproszczony zapis + szybki przegląd), a w związku z tym także energii, którą możemy przeznaczyć do innych celów :-)
Created using: Visit Website
Category: Library > Parent > Child
Copyright & licencing: Copyright ©Wojtek Zawisz Some Rights Reserved. This work is licenced under a Creative Commons Link

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

Share this mind map

Link:

To open this mind map, you`ll need Visit Website or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

Notes

Another free iMindMap Mind Mapping Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more iMindMap templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Upcoming Webinars:

 Strategic Planning with Mind Maps
Strategic Planning with Mind Maps
A Strategic Plan is an opportunity for a group, organization or collection of organizations to think…
Speaker: Jerry Mings
Date 13 April 2021
Mindmaps im Personalwesen
Mindmaps im Personalwesen
Onboarding – Offboarding – sind extrem wirksam, wenn es dazu auch einen klar definierten Prozess gib…
Speaker: Marion & Andreas Lercher
Date 21 April 2021
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2021 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.