Transakcja spółka z o.o.

Transakcja spółka z o.o.
1,164
2
1,164
2
This mind map was made with MindManager
Visit Website added Sat, Oct 10, 2020
via web

Transakcja spółka z o.o.

info map based on wikipedia made in Mindjet MindManager
Created using: Visit Website
Category: Library > Parent > Child
Copyright & licencing: No Rights Reserved.
To the extent possible under law, the owner of this work has waived all copyright and related or neighboring rights to it.
Tags: Transakcja spółka z o.o. about this map PHU „Transakcja” Spółka z o.o. – spółka („przedsiębiorstwo handlowo-usługowe”) założona 26 lipca 1988 w Warszawie przez koncern Radę Nadzorczą spółki tworzyli Wiktor Pitus objął stanowisko prezesa zarządu spółki. Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa wyniósł 150 mln starych zł z czego Komitet Centralny PZPR wielokrotnie wspierał „Transakcję” dużymi dotacjami pochodzącymi z należnych mu dywidend z RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Po rozwiązaniu PZPR kontrolę nad „Transakcją” sprawowali czołowi politycy SdRP m.in. Leszek Miller zgodnie z pismem z 1 marca 1990 jednoosobowo reprezentował w spółce „interesy Socjaldemokracji”. Większość dokumentów księgowych oraz rejestrowych spółki zaginęła. Z zachowanych sprawozdań spółki wynika że zajmowała się ona m.in. handlem zagranicznym w tym sprowadzaniem Sprowadzano też znaczne ilości wyrobów bawełnianych z Indii. „Transakcja” była również ważnym graczem na ówczesnym rynku hurtowym Zbyt towarów ułatwiały kontakty zarządu firmy z dyrektorami jednostek gospodarki uspołecznionej takimi jak: Ważną dziedziną działalności były także inwestycje kapitałowe. Rozwój „Transakcji” przerwał likwidator mienia b. PZPR. Oprotestował on wszystkie uchwały podjęte przez zarząd spółki po 27 lutego 1991 czyli po dacie wejścia w życie Ustawy o przejęciu majątku byłej PZPR Przed zawieszeniem działalności „Transakcja” sprzedała spółce Universal SA – za kwotę 1 7 mld starych zł – akcje BIG SA których była właścicielem RSW „Prasa-Książka-Ruch” Bronisława Stępnia Tadeusza Kucharka Jarema Maciszewski Akademię Nauk Społecznych przy KC PZPR PZPR Marian Orzechowski Janusz Basiak Wiesław Huszcza Witold Wiącek Leszek Biały Aleksander Kwaśniewski IPN Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” SB Służby Bezpieczeństwa Palikot Jerzy Szmajdziński Wiktor Pitus Leszek Miller Wladimir Putin Donald Rumsfeld „interesy Soc

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

Share this mind map

Link:

To open this mind map, you`ll need Visit Website or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

Notes

Another free MindManager History Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more MindManager templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Sign up FREE

Register FREE to download this map.

Already registered? Login.

Biggerplate logo

Go Further with Mind Mapping: Upgrade to Biggerplate PRO!

Exclusive webinars & events
100+ webinar replays
Exclusive software discounts
Image library access
Create unlimited Collections
View Details

Upcoming Webinars:

Strategic Planning with XMind
Strategic Planning with XMind
Learn how XMind can help you conduct effective strategic analysis, and develop clear objectives and …
Speaker: Liam Hughes
Date 16 December 2021
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2021 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.