365 sentence crazy Vietnamese & English day 2

365 sentence crazy Vietnamese & English day 2
Like
0
885
7
Like
0
885
7
This mind map was made with iMindMap

Share this mind map

Link:
iMindMap Map added Wed, Sep 17, 2014
via web

365 sentence crazy Vietnamese & English day 2

Vietnamese & English
Created using: iMindMap
Copyright & licencing: ©2014 Nguyễn Xuân Trung. All Rights Reserved.
Tags: can i take a message? có cần tôi chuyển lời không? can i take a rain check? cậu có thể mời mình bữa khác được không? can i take your order? ông muốn chọn món không? can you give me a wake-up call? cậu có thể gọi điện đánh thức mình dậy không? can you give me some feedback? anh có thể nêu một vài đề nghị cho tôi được không? can you make it? cậu có thể tới được không? can i have a word with you? tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không? cath me later. lát nữa đến tìm tôi nhé! cheer up! vui vẻ lên nào/ phấn khởi lên nào! come in and make yourself at home. xin mời vào đừng khách sáo! could i have the bill please? xin cho xem hóa đơn tính tiền? could you drop me off at the airport? cậu có thể chở mình đến sân bay được không? could you speak slower? anh nói chậm lại một chút được không? could you take a picture for me? có thể chụp hình giúp tôi không? did you enjoy your flight? chuyến bay của ông vui vẻ chứ? did you have a good day today? hôm nay vui vẻ không? did you have a nice holiday? kì nghỉ của cậu vui vẻ chứ? did you have fun? cậu chơi vui vẻ chứ? dinner is on me. bữa tối tôi mời. do you have a room available? chỗ các bạn còn phòng trống không? do you have any hobbies? bạn có sở thích gì không? do you have some change? cậu có tiền lẻ không? do you mind my smoking? tôi hút thuốc có phiền gì không ạ? do you often work out? anh thường xuyên rèn luyện thân thể chứ? do you speak english? cậu biết nói tiếng anh không? don’t be so modest. đừng khiêm tốn thế

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

tab_Help

tab_Notes

Another free iMindMap Foreign Languages Mind Map shared on Biggerplate! Share your own mind map templates and examples today!

Upcoming Webinars:

Productivity with Mind Mapping Kanban Integration
Productivity with Mind Mapping Kanban Integration
When mind mapping is seamlessly integrated with Kanban task management, the combined impact signific…
Speaker: Barry Jenner
Date: 19 November 2019
Mind Mapping for Key Account Planning
Mind Mapping for Key Account Planning
A key account plan is essential to identify opportunities, improve client relationships, grow revenu…
Speaker: Warwick Brown
Date: 04 December 2019
Copyright 2008 - 2019 Biggerplate.com Ltd. All Rights Reserved.