365 sentence crazy Vietnamese & English day 2

365 sentence crazy Vietnamese & English day 2
1,347
9
1,347
9
This mind map was made with iMindMap
Visit Website added Wed, Sep 17, 2014
via web

365 sentence crazy Vietnamese & English day 2

Vietnamese & English
Created using: Visit Website
Category: Library > Parent > Child
Copyright & licencing: ©2014 Nguyễn Xuân Trung. All Rights Reserved.
Tags: can i take a message? có cần tôi chuyển lời không? can i take a rain check? cậu có thể mời mình bữa khác được không? can i take your order? ông muốn chọn món không? can you give me a wake-up call? cậu có thể gọi điện đánh thức mình dậy không? can you give me some feedback? anh có thể nêu một vài đề nghị cho tôi được không? can you make it? cậu có thể tới được không? can i have a word with you? tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không? cath me later. lát nữa đến tìm tôi nhé! cheer up! vui vẻ lên nào/ phấn khởi lên nào! come in and make yourself at home. xin mời vào đừng khách sáo! could i have the bill please? xin cho xem hóa đơn tính tiền? could you drop me off at the airport? cậu có thể chở mình đến sân bay được không? could you speak slower? anh nói chậm lại một chút được không? could you take a picture for me? có thể chụp hình giúp tôi không? did you enjoy your flight? chuyến bay của ông vui vẻ chứ? did you have a good day today? hôm nay vui vẻ không? did you have a nice holiday? kì nghỉ của cậu vui vẻ chứ? did you have fun? cậu chơi vui vẻ chứ? dinner is on me. bữa tối tôi mời. do you have a room available? chỗ các bạn còn phòng trống không? do you have any hobbies? bạn có sở thích gì không? do you have some change? cậu có tiền lẻ không? do you mind my smoking? tôi hút thuốc có phiền gì không ạ? do you often work out? anh thường xuyên rèn luyện thân thể chứ? do you speak english? cậu biết nói tiếng anh không? don’t be so modest. đừng khiêm tốn thế

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

Share this mind map

Link:

To open this mind map, you`ll need Visit Website or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

Notes

Another free iMindMap Languages Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more iMindMap templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Sign up FREE

Register FREE to download this map.

Already registered? Login.

Biggerplate logo

Go Further with Mind Mapping: Upgrade to Biggerplate PRO!

Exclusive webinars & events
100+ webinar replays
Exclusive software discounts
Image library access
Create unlimited Collections
View Details

Upcoming Webinars:

Mind Mapping for Projects & Productivity
Mind Mapping for Projects & Productivity
Take control of your projects and productivity with help from mind mapping! Join this Biggerplate C…
Speaker: Biggerplate Connect
Date 24 February 2022
Mind Mapping in Education
Mind Mapping in Education
See how mind mapping is being used in education around the world! Whether you're a teacher, student,…
Speaker: Biggerplate Connect
Date 31 March 2022
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2022 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.