Uniwersytet Medyczny - Wrocław - Projekty badawcze uczelniane

Uniwersytet Medyczny - Wrocław - Projekty badawcze uczelniane
Like
0
1,350
3
Like
0
1,350
3
This mind map was made with MindManager
Visit Website added Wed, Nov 14, 2018
via web

Uniwersytet Medyczny - Wrocław - Projekty badawcze uczelniane

źrodło:
http://www.psych.umed.wroc.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/projekty-badawcze/uczelniane
Created using: Visit Website
Category: Library > Parent > Child
Copyright & licencing: ©2018 . All Rights Reserved.
Tags: Uniwersytet Medyczny Wrocław World Europe Europa studia studia medyczne science nauka Polska Poland ST.C230.18.014: Czynniki psychogenne osobowościowe somatyczne i socjalne w powstawaniu zaburzeń psychicznych metody diagnostyczne oraz biologiczne i neuropsychologiczne metody stymulacji CUN w leczeniu wybranych zaburzeń psychicznych. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska Czas realizacji: 2018 - 2019 STM.C230.18.034: Rola interakcji między polimorfizmem genu FKBP5 a traumatycznymi wydarzeniami życiowymi w rozwoju zniekształceń poznawczych STM.C230.17.043: Ocena efektu emocjonalnego wzmocnienia pamięci u pacjentów chorujących na Obturacyjny Bezdech Senny. STM.C230.17.041: Badanie związku między agresją i autoagresją a inteligencją emocjonalną oraz polimorfizmem genów COMT VAl|S8Met i DRD2 rs6277 u młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania. ST.C230.16.088: Zaburzenia spektrum obsesyjno-kompulsyjnego samookaleczenia i modyfikacje ciała u osób z zaburzeniem osobowości. ST.C230.16.087: Immunomodulujące i przeciwwirusowe właściwości ekstraktu z Ginkgo biloba w modelach ludzkich leukocytów mikrogleju oraz neuronach. Możliwości szerszego zastosowania w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. ST.C230.15.074 (ST-971): Ocena funkcji poznawczych u pacjentów z rozpoznaniem ciężkich zaburzeń psychicznych. ST.C230.14.079 (ST-842): Funkcje poznawcze a ekspozycja na skrajnie niskie temperatury. Projekt Uczelniany BW339: Walidacja Testu Interferencji Słownej Stroopa na polskiej próbie klinicznej. Projekt Uczelniany BW341: Walidacja Testu Ruff 2&7 Selektive Attention Test na polskiej próbie klinicznej. Grant dla Młodych Naukowców STM.C230.16.024: Rola osobowościowych czynników ryzyka w etiologii chorób somatycznych. Grant dla Młodych Naukowców STM.C230.16.023: Ocena wpływu piętna i dyskryminacji społecznej na jakość życia i poziom niesprawności społecznej osób z rozpoznanym zaburzeniem psy

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

Share this mind map

Link:

To open this mind map, you`ll need Visit Website or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

Notes

Another free MindManager Science Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more MindManager templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Biggerplate logo

Go Further with Mind Mapping: Upgrade to Biggerplate PRO!

Exclusive webinars & events
100+ webinar replays
Exclusive software discounts
Image library access
Create unlimited Collections
View Details

Upcoming Webinars:

Preparing Videos and Webinars with Mind Maps
Preparing Videos and Webinars with Mind Maps
Whether you are preparing a video recording or live webinar, mind maps are a great tool for brainsto…
Speaker: Alexis van Dam
Date 12 August 2021
Mind Mapping for Workplace Readiness
Mind Mapping for Workplace Readiness
Vivek believes many students have never thought of mind mapping as the ultimate tool for developing …
Speaker: Vivek Khandelwal
Date 19 August 2021
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2021 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.