Aparat radzieckich organów bezpieczeństwa publicznego w PRL

Aparat radzieckich organów bezpieczeństwa publicznego w PRL
741
4
741
4
This mind map was made with MindManager
Visit Website added Wed, Nov 18, 2020
via web

Aparat radzieckich organów bezpieczeństwa publicznego w PRL

info map based on wikipedia made in Mindjet MindManager
Created using: Visit Website
Category: Library > Parent > Child
Copyright & licencing: No Rights Reserved.
To the extent possible under law, the owner of this work has waived all copyright and related or neighboring rights to it.
Tags: Polska Stalin ZSSR USSR Armia Radziecka about this map Aparat radzieckich organów bezpieczeństwa publicznego w PRL – działająca w latach 1945-1971 w Polsce struktura organizacyjna organów bezpieczeństwa państwowego ZSRR. Organy bezpieczeństwa publicznego PRL znajdowały się pod całkowitą kontrolą NKWD[1]. Pierwszym głównym radzieckim doradcą przy MBP był twórca polskich i wschodnioniemieckich organów bezpieczeństwa Od czasu opuszczenia stanowiska przez Sieliwanowskiego jego obowiązki pełnił płk Dawydow. Było to związane z przemianami zachodzącymi w radzieckich organach bezpieczeństwa. Wychodząc ze struktur wojennych tworzyły one w krajach "demokracji ludowej" instytucje przynajmniej formalnie współdziałające nie zaś kierujące narodowymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Tak zwany "aparat doradcy MGB przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego RP/PRL" (Аппарат советника МГБ при МОБ ПНР) został wydzielony z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR i przekazany do Polski 20 sierpnia 1946 zgodnie z postanowieniem Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKP(b) Nr P59/39; na czele aparatu stali Starsi Doradcy: W marcu 1953 wymienioną strukturę zastąpiono "aparatem starszego doradcy MGB przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Polski" (Аппарат старшего советника МГБ СССР при МОБ Польши); na jego czele stali Starsi Doradcy: Struktura "aparatu starszego doradcy" personel i jego rozmieszczenie zostały określone rozkazami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR Nr 00350 z 10 czerwca 1953 i Nr 00592 z 30 lipca 1953. Od 10 czerwca 1953 "aparat" posiadał 47 etatów od 30 lipca 1953 – 51. Oficjalny doradca NKWD został oddelegowany także do Ministerstwa Administracji Publicznej. Siedziba Kolejni doradcy to: Aparat radzieckich organów bezpieczeństwa publicznego w PRL funkcjonował i w kolejnych latach również po 1990 w latach 1971-1993 pod nazwą Grupy &am

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

Share this mind map

Link:

To open this mind map, you`ll need Visit Website or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

Notes

Another free MindManager History Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more MindManager templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Sign up FREE

Register FREE to download this map.

Already registered? Login.

Biggerplate logo

Go Further with Mind Mapping: Upgrade to Biggerplate PRO!

Exclusive webinars & events
100+ webinar replays
Exclusive software discounts
Image library access
Create unlimited Collections
View Details

Upcoming Webinars:

Goal Setting Foundations: The Rearview Review
Goal Setting Foundations: The Rearview Review
Setting goals for a new year can be exciting and energising, but often we jump into goal setting wit…
Speaker: Liam Hughes
Date 09 December 2021
Dreams, Goals, Commitments: Mind Maps for Aligned & Actionable Goals
Dreams, Goals, Commitments: Mind Maps for Aligned & Actionable Goals
Do you feel like the goals you set often don’t align with your true personal and professional aspira…
Speaker: Hilary Grosskopf
Date 09 December 2021
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2021 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.