Uniwersytet Medyczny - Wrocław - Projekty badawcze krajowe

Uniwersytet Medyczny - Wrocław - Projekty badawcze krajowe
Like
0
1,286
5
Like
0
1,286
5
This mind map was made with MindManager
Visit Website added Wed, Nov 14, 2018
via web

Uniwersytet Medyczny - Wrocław - Projekty badawcze krajowe

źrodło:
http://www.psych.umed.wroc.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/projekty-badawcze/krajowe
Created using: Visit Website
Category: Library > Parent > Child
Copyright & licencing: ©2018 . All Rights Reserved.
Tags: Uniwersytet Medyczny Wrocław Projekty badawcze krajowe Grant MNiSW nr DI2016012046 "Diamentowy grant" Polimorfizm CYP 2D6 i CYP 1A2 a skuteczność i tolerancja duloksetyny w leczeniu depresji Grant NCN nr 2016/21/B/HS6/03210 Interakcja pomiędzy traumą osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji osób w wieku 18-35 lat. Badanie prospektywne. Grant badawczy NCN nr 2015/17/B/NZ7-02963 (nr wewn. OPUS.E220.16.001) Ukryte niedokrwienie mózgu jako wczesny marker rozwoju otępienia - ocena retro- i prospektywna w badaniu kohortowym populacji Polski (PURE Mind) Projekt badawczy NCN nr 2015/17/N/NZ5/00148 (nr wewn. PREL.C230.16.002) Zespół Pradera-Williego jako neurorozwojowy model badań koncepcji immunologiczno-zapalnej zaburzeń psychotycznych Grant FNP program INTER (nr wewn. Gr-7/FNP/2015) Projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program operacyjny Kapitał Ludzki (zwany dalej PO KL) Działanie 4.2 "Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym" lnterakcja między procesami niejawnego i jawnego przetwarzania informacji w zaburzeniach psychotycznych: badanie z uwzględnieniem danych genetycznych behawioralnych i neuropsychologicznych z wykorzystaniem matematycznych modeli obliczeniowych oraz sztucznych sieci neuronowych Projekt badawczy NCN nr 2013/11/D/HS6/04619 (nr wewn. GR-810/NCN/2014) Znaczenie instrukcji w uczeniu się na podstawie wzmocnień w schizofrenii: badanie wykorzystujące dane genetyczne behawioralne oraz modele matematyczne i sztuczne sieci neuronowe" mindmapping mindmap knowledge map Mindjet MindManager communication design software IT Wojciech Korsak neurology schizofrenia neurology neuroscience World Europe EU Poland Polska Breslau visual management KM granty

Comments

Please login to post comments

Related Mind Maps:

Share this mind map

Link:

To open this mind map, you`ll need Visit Website or compatible mind mapping software installed.

Need help? Please contact us

Notes

Another free MindManager Science Mind Map shared on Biggerplate! Register FREE to download thousands of mind map templates and examples!

View more MindManager templates.

Need custom mind map templates for your business? Learn more

Upcoming Webinars:

Mind Mapping to Enable 7 Habits of Highly Effective People
Mind Mapping to Enable 7 Habits of Highly Effective People
Eduardo will explore how to use Mind Mapping to implement a high level planning system for the 7 Hab…
Speaker: Eduardo Martinez
Date 09 March 2021
Mind Mapping for Sales
Mind Mapping for Sales
In this webinar, Liam Hughes (Founder: Biggerplate) will demonstrate how mind mapping techniques can…
Speaker: Liam Hughes
Date 16 March 2021
Biggerplate Certified

Validate your mind mapping software skills with Biggerplate Certification!

Learn more
Copyright 2008 - 2021 Biggerplate.com Ltd. All rights reserved.